следете ги нашите активности на mail

site map

Часови по француски јазик

Ателјеа за возрасни и средношколци

Имате минимум А2 ниво и сакате преку францускиот јазик да развиете други вештини?

Францускиот институт во Скопје ви нуди различни работилници во текот на целата година.

Конверзација

Во пријатна атмосфера која го поттикнува спонтаното изразување, вие ќе учествувате во дискусии на различни теми одбрани според вашиот интерес и кои ви овозможуваат да го подобрите вашето усно изразување, да ја збогатите вашата лексика и да го
искажете вашето мислење.

Француски филм

Часовите ќе им овозможат на слушателите да се запознаат со француската кинематографија, како и да разговараат за одредени аспекти од конкретни филмови (актери, глума, сцена, декор, итн).

Видео

Оваа работилница, анимирана од француски аниматори, ќе ви го открие, етапа по етапа, процесот на снимање на кратки видеа, адаптирани на вашата мотивација и цел.

Пишување на CV и писмо за мотивација

Со помош на методологија која се концентрира на вас и вашиот професионален проект, овој модул ќе ви понуди средства за осмислување, пишување и еволуирање на вашето CV и мотивациско писмо, во зависност од неговата намена.

Подготовка за универзитетски студии во Франција

Заминувате или имате во план да заминете на студии во Франција?
Оваа работилница ви овозможува да го подготвите подобро вашето универзитетско интегрирање и да го подобрите нивото на француски јазик.

Дебата

Еднаш неделно, учениците дебатираат на теми кои се блиски до нив и ги развиваат своите способности за аргументирање, бранење на мислење и убедување. Четири циклуси годишно, проследени со јавно соочување на идеи.

1 х 2ч неделно, 16ч во сесија, редовна цена: 3190 ден.