следете ги нашите активности на mail

site map

Медијатека

Добредојдовте во медијатеката на Францускиот институт во Скопје! 

Дознајте повеќе за медијатеката на Францускиот институт во Скопје (преземете ја брошурата)

Медијатеката на Францускиот институт во Скопје, за првпат отворена во 1974 год. и реновирана во 2013 год., денес е место на бројни посетители од најразлична возраст: деца, младинци и возрасни (12 000 посетители годишно, повеќе од 400 активни членови и 7 000 позајмувања годишно).

Медијатеката на Францускиот институт во Скопје има за цел колекционирање, вреднување и редовно обновување на ресурсите од француско и франкофонско продрачје.
Во моментов, таа располага со повеќе од 13 000 наслови во најразличен формат:

  • 10 956 книги (романи и други книжевни дела, педагогија и лингвистика, уметност, дела за запознавање на Франција, општествени и технички науки, преводи на дела од француски автори на македонски и албански јазик, географија, историја, филозофија, религија, речници и енциклопедиии, стрипови, сликовници и книги за деца...) ;
  • 15 наслови на списанија (дневни весници, неделници, месечници и двомесечници);
  • 951 музички цедеа (француска поп и рок музика, класична музика, џез, реге, хип-хоп)
  • 294 цедероми (забавно-едукативни игри, програми за учење француски јазик и видео игри)
  • 913 ДВД филмови (играни и документарни, цртани филмови, филмови за млади)

Медијатеката, која што се наоѓа на два ката, вклучува и еден работен простор, читална, катче за деца и млади, 4 места со пристап до интернет, библиотека за лицата кои го изучуваат францускиот јазик и оддел Кампус франс.

Катче за деца и млади
Во рамките на медијатеката на Францускиот институт во Скопје има простор посветен на младите во којшто се наоѓаат книги и сликовници со тврди корици, книги за деца на најрана возраст, приказни, стрипови, романи за тинејџери, цедероми со забавно-едукативни содржини, списанија за деца и млади, анимирани филмови, како и таблет на располагање на младите посетители. 
 
Библиотека за лица кои го изучуваат францускиот јазик
Оваа библиотека е специфичен простор наменет за лицата кои го изучуваат францускиот јазик, а тука се наоѓаат методи за изучување на јазикот, книги на лесен француски јазик, коишто се категоризирани согласно европската референцијална рамка за јазичните нивоа: A1, A2, B1, B2, потоа педагошки и лингвистички материјал, како и други дополнителни алтаки за учење и предавање на францускиот како странски јазик.

Позајмување и продолжување на материјалите
Користењето на материјалите на лице место во медијатеката е бесплатно за сите посетители, но позајмувањето на истите е наменето за членовите на медијатеката. Годишно членство во медијатекјата на Францускиот институт во Скопје чини 800 денари годишно, но постои и намалена тарифа од 400 денари за ученици, студенти и професори по француски јазик. Во секое членство во медијатеката вклучен е и слободен пристап до електонските ресусрси на дигиталната платформа Culturethèque преку персонализиран пристап.
Книгите се позајмуваат за период од три недели, филмовите, музичките цедеа и списанијата за период од една недела. Позајмените наслови можат да се резервираат или да се продолжат телефонски или преку електронска пошта. 

Нови наслови во медијатеката
Нашата понуда редовно се збогатува со новитети кои им овозможуваат на нашите членови да останат во контакт со актуелните случувања во Франција. На тој, членовите имаат пристап до најновите и успешни филмови, најдобро продаваните и наградени современи романи, најактуелните методи и алатки за учење и предавање на францускиот јазик и најинтерсните наслови за деца и млади!
Добредојден е секој предлог од ваша страна ; пишете ни на следната електронска адреса: mediatheque@ifs.mk

Онлајн каталог
Онлајн каталогот http://skopje.agate-sigb.com ви овозможува да дознаете кои се насловите на располагање во медијатеката на Францускиот институт преку разновидни критериуми на пребарување.