следете ги нашите активности на mail

site map

Студирање во Франција

Високото образование во Франција

Француското високо образование нуди голема разноликост на студиски програми кои одговараат на модерната економска реалност. Француските високообразовни институции се отворени за сите странски студенти кои сакаат да го продолжат своето образование во Франција. За да бидат примени, потребно е да имаат солидна кандидатура и добро да го познаваат францускиот јазик.

Странските студенти ги имаат истите права како и француските:

  • имаат ист статус;
  • плаќаат исти износи за школарина;
  • добиваат иста диплома.

Постојат три вида на високообразовни институции: