ndiqni aktivitetet tona përmes emailit

site map

Studime në Francë

Arsimi i lartë në Francë 

Arsimi i lartë francez ofron llojllojshmëri të madhe të studimeve të cilët i përgjigjen realitetit modern ekonomik. Institucionet e larta arsimore franceze janë të hapura për të gjithë studentët e huaj të cilët dëshirojnë ta vazhdojnë arsimin e tyre në Francë. Që të pranohen, është e nevojshme të kenë kandidaturë solide dhe ta njohin mirë gjuhën frënge.

Studentët e jashtëm i kanë të drejtat e njëjta sikur ata francez:

  • kanë statusin e njëjtë
  • paguajnë shuma të njëjta për shkollim
  • marrin diplomë të njëjtë

Ekzistojnë tri lloje të institucioneve të larta arsimore: